Insights

Opgelet: update over wetsvoorstel wijziging concurrentiebeding

Eerder lieten we weten dat er plannen zijn om de wetgeving rondom het concurrentiebeding aan te passen (zie ons eerdere artikel hierover van 9 juni 2023).

Inmiddels is de volgende stap in het wetgevingsproces bereikt: de Ministerraad heeft afgelopen vrijdag (1 maart 2024) ingestemd met het Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding. Dit document ligt nu ter internetconsultatie, waar nog de komende zes weken op gereageerd kan worden (zie hier).

Doel en inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel heeft o.a. tot doel om:

 • het gebruik van het concurrentiebeding te verminderen, ter bevordering van vrije arbeidskeuze, arbeidsmobiliteit en de optimale arbeidsallocatie.
 • het bieden van meer rechtszekerheid, zodat op voorhand duidelijk is welke rechten en plichten voor werkgever en werknemers gelden.
 • het in stand houden van de mogelijkheid voor werkgevers om hun bedrijfsdebiet te beschermen.

De belangrijkste beoogde wijzigingen uit het wetsvoorstel zijn:

 • Duur van het concurrentiebeding wordt beperkt en mag maximaal één jaar zijn na einde arbeidsovereenkomst.
 • De volgende elementen uit het concurrentiebeding moeten schriftelijk gemotiveerd worden:
  • De duur;
  • Het geografisch bereik;
  • Het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang voor alle arbeidsovereenkomsten (dat geldt nu alleen voor tijdelijke contracten en geldt dus dan voor alle arbeidsovereenkomsten).
 • De werkgever moet een vergoeding betalen aan de werknemer als er een beroep op het concurrentiebeding wordt gedaan, waarbij de hoogte van de vergoeding inmiddels ook is bepaald. Deze bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand dat de werknemer zich aan het concurrentiebeding moet houden. Deze vergoeding moet uiterlijk op de laatste dag van de arbeidsovereenkomst door de werkgever aan de werknemer worden betaald. Dat betekent dat het aantal maanden dat de werknemer zich aan het beding moet houden, tevoren duidelijk moet zijn.
 • De werkgever moet zich tijdig en schriftelijk op het beding beroepen. Uitgangspunt is dat tijdig uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst betekent.

Verder is duidelijk geworden dat bovenstaande regels ook gelden voor relatiebedingen (en onder omstandigheden anti-ronselbedingen).

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, zal er overgangsrecht gelden. ‘Oude’ concurrentiebedingen blijven gelden na inwerkingtreding van deze nieuwe wet, maar werkgevers zijn wel met onmiddellijke ingang een vergoeding verschuldigd bij het doen van een beroep op het beding.

Kortom: er zitten veel wijzigingen in de pijplijn, waarvan we u uiteraard op de hoogte houden.

Vragen of meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via info@bd-advocaten.nl. We helpen u graag verder!

Aimée Peterse

Published On: 7 maart 2024

Deel dit bericht

Stel direct een vraag