Expertise

Waar kunnen wij u mee helpen?

Wij adviseren en procederen over alle aspecten van het arbeidsrecht. Onze advocaten hebben een diepgaande kennis van het recht. Tegelijk begrijpen wij dat commerciële belangen voorop kunnen staan. Daarom streven wij naar pragmatische oplossingen en maken wij het niet ingewikkelder dan nodig.

Wij werken voornamelijk voor werkgevers, maar ook werknemers kunnen bij ons terecht. Onze advocaten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en delen deze kennis graag door middel van cursussen en publicaties.

We werken nauw samen met een vast team van specialisten op het gebied van belastingen, pensioenen en immigratie, waardoor we een complete dienstverlening kunnen bieden die aansluit op de specifieke behoeften van onze cliënten.

Internationaal

Veel zaken die wij behandelen hebben internationale aspecten. We zijn daarbij gewend om samen te werken met HR en Legal afdelingen van internationale ondernemingen, met of zonder fysieke aanwezigheid in Nederland.

Als lid van Ius Laboris hebben wij een wereldwijd bereik en kunnen onze cliënten rekenen op gecoördineerde ondersteuning bij internationale projecten.

100% focus op arbeidsrecht

Geschillen tussen werknemers en werkgevers worden meestal buiten de rechtbank opgelost. Maar in sommige gevallen is het onvermijdelijk dat een zaak aan de rechter wordt voorgelegd. De advocaten van Bronsgeest Deur hebben een uitstekend track record in procedures bij de rechter.

Steeds meer wordt ook gekozen voor alternatieve conflictbemiddeling zoals mediation. Cathelijn Derks is naast advocaat ook gecertificeerd Mfn mediator en in gespecialiseerd in arbeidsmediations. Wij kunnen u daarnaast als advocaat ondersteunen tijdens een mediation traject. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen met mediation? Neem dan vrijblijvend contact op met Cathelijn Derks.

Of het nu gaat om een financiële crisis die vraagt om directe actie, of om het optimaliseren van de efficiëntie van uw bedrijf; Bronsgeest Deur biedt ondersteuning bij de juridische beoordeling van uw reorganisatieplannen, selectie van werknemers en de impact van de wijzigingen op uw personeel. Daarnaast zijn we ervaren in het onderhandelen met individuele werknemers, ondernemingsraden en vakbonden en de voorbereiding van alle benodigde documenten.

Wanneer het gaat om individueel ontslag, kunt u bij ons terecht voor praktisch advies en uiteindelijk ondersteuning bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Onze advocaten hebben ruime ervaring met arbeidsconflicten, fraude, integriteitskwesties en ongewenst gedrag. Wij zijn dagelijks bezig met ontslagvoorwaarden en hebben een uitstekend track record in ontslagprocedures bij de rechter.

Bronsgeest Deur biedt advies over alle vormen van medezeggenschap. Dit omvat niet alleen het adviseren van bedrijven over de oprichting en de advies- en instemmingsrechten van ondernemingsraden, maar ook het bijstaan van organisaties in procedures met de ondernemingsraad.

Bronsgeest Deur begrijpt de toenemende belangstelling voor grensoverschrijdende arbeid en wereldwijde mobiliteit. Wij bieden daarbij advies en ondersteuning, inclusief het opstellen van arbeidsvoorwaarden en het regelen van immigratiezaken. We hebben veel ervaring met expats, grensarbeid en detachering. Bij internationale conflicten werken we samen met advocatenkantoren in andere landen via onze alliantie Ius Laboris. Daardoor hebben we toegang tot een wereldwijd netwerk van arbeidsrechtadvocaten en bieden we naadloze coördinatie bij internationale arbeidsprojecten.

Bronsgeest Deur biedt advies over eenzijdige wijziging en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, bonus- en commissieregelingen en optieregelingen. Daarnaast geven wij advies over gelijke behandeling en het voorkomen van discriminatie, om ervoor te zorgen dat werkgevers zich kunnen houden aan de geldende wet- en regelgeving op dit gebied.

Werkgevers in Nederland moeten het salaris van een zieke werknemer tot twee jaar doorbetalen. Om de re-integratie van de werknemer te bevorderen zijn er wettelijke verplichtingen voor werkgever en werknemer. Bronsgeest Deur biedt begeleiding aan haar cliënten in dit proces om loonsancties en arbeidsconflicten te vermijden.

Bronsgeest Deur heeft meerdere cliënten die actief op het gebied van platformarbeid. Wij zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij adviseren over de rechten en plichten van flexibele arbeidsrelaties, zoals ZZP, uitzend- en payrollkrachten, en helpen u de juiste keuze te maken.

Bronsgeest Deur kan u helpen bij het adviseren, beoordelen en opstellen van diverse juridische documenten, waaronder template arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken en reglementen die werkgevers nodig hebben.

Bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk onderwerp. Bij Bronsgeest Deur zijn we experts op het gebied van databescherming, HR-software, grensoverschrijdende dataoverdracht en monitoring van werknemers. Wij bieden onze cliënten passend advies met privacy-audits, trainingen, procesbegeleiding en nog veel meer. Philip Nabben is gecertificeerd data protection officer. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Philip.

Bescherming van uw bedrijfsgevoelige informatie en uw concurrentiepositie kan van vitaal belang zijn voor het behoud van een sterke marktpositie. Non-concurrentie- en relatiebedingen in arbeidsovereenkomsten zijn veelgebruikte instrumenten. Bij Bronsgeest Deur hebben we ruime ervaring in het opstellen van dergelijke bedingen, het beoordelen van hun juridische geldigheid en het begeleiden van cliënten in gerechtelijke procedures.