Insights

Plannen voor wijziging concurrentiebeding op komst

Het kabinet heeft op 2 juni jl. in een Kamerbrief aangekondigd de regels rondom het concurrentiebeding te willen aanpassen.

Wat houdt een concurrentiebeding in?

Veel werkgevers komen met werknemers een concurrentiebeding overeen in de arbeidsovereenkomst. Zo’n concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na het einde van zijn contract dezelfde of soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of bijv. als zelfstandige. Ook een relatiebeding, een beding waarbij klanten/relaties niet benaderd mogen worden, wordt gezien als een concurrentiebeding.

Aanleiding voorgenomen wijzigingen

Volgens onderzoek, zo schrijft de Minister van SZW, maken werkgevers veelvuldig gebruik van het concurrentiebeding. Ook in situaties waarin het de vraag is of het wel noodzakelijk is om een concurrentiebeding af te spreken. Dit kan tot een ongerechtvaardigde beperking van werknemers leiden. Verder bestaat op dit moment een krapte op de arbeidsmarkt. Door het veelvuldig gebruik van het concurrentiebeding proberen werkgevers schaarse/gewilde werknemers aan zich te binden – terwijl het concurrentiebeding hier niet voor bedoeld is. Tegelijkertijd beperkt dit werknemers om van baan te wisselen, waardoor de arbeidsmarkt niet optimaal functioneert (bijv. omdat werknemers niet op hun plek zitten.

Met het voornemen de regels omtrent het concurrentiebeding aan te passen, hoopt het kabinet onnodig en onjuist gebruik van het beding te beperken.

Aangekondigde wijzigingen

De aangekondigde wijzigingen zien er als volgt uit:

  1. Het concurrentiebeding zal in duur worden beperkt (deze precieze duur wordt niet gespecificeerd in de Kamerbrief);
  2. Er moet verplicht een gespecificeerd en gemotiveerd geografisch bereik worden afgesproken;
  3. Net als in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zullen werkgever ook in contracten voor onbepaalde tijd het zwaarwichtig bedrijfsbelang moeten motiveren. Kort gezegd is dit de motivering waarom het voor de werkgever noodzakelijk is een concurrentiebeding overeen te komen. In de praktijk zien we dat deze motivering (erg) uitgebreid moet zijn.
  4. Bij het inroepen van het beding zal de werkgever een vastgestelde wettelijke vergoeding moeten betalen aan de werknemer. Het idee is dat dit een bepaald percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer zal bedragen.

Verwachte timing

Het wetsvoorstel wordt op dit moment voorbereid en de Minister van SZW verwacht deze tegen het einde van het kalenderjaar aan te kunnen bieden voor internetconsultatie. We houden u uiteraard op de hoogte over de ontwikkelingen.

Meer weten of vragen over het concurrentiebeding? Neem dan contact met ons op via info@bd-advocaten.nl. Wij helpen u graag verder!

Aimée Peterse

Published On: 9 juni 2023

Deel dit bericht

Stel direct een vraag