Privacy statement (NL)

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, betekent dit dat wij voor het toezenden van de nieuwsbrief uw naam, bedrijfsnaam, mailadres en eventuele overige contactgegevens van u verwerken. Dit doen wij uiteraard op zorgvuldige wijze en in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. U heeft recht op inzage en correctie van deze persoonsgegevens en het recht op gegevenswissing. Voor de uitoefening van deze en andere rechten kunt u contact met ons opnemen via p.nabben@bd-advocaten.nl of +31 (0)20-305 3336. Mocht uw privacygerelateerde vraag of klacht niet naar uw tevredenheid zijn opgelost dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het gebruik van cookies verwijzen wij naar onze cookie statement. Deze treft u hier aan.

Voor sollicitanten hebben wij een separate privacy notice. Deze treft u hier aan.