Insights

Update: geboorteverlof en ouderschapsverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners recht op aanvullend geboorteverlof na de geboorte van hun kind. Hierover schreven wij eerder al een update. Het kabinet heeft op 29 april jl. medegedeeld dat zij vanaf 21 augustus 2022 de verlofregelingen voor ouders nog verder wil uitbreiden.

Het kabinet wil vanaf 21 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof invoeren. Op dit moment hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof per kind, die zij kunnen opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dit ouderschapsverlof is in principe onbetaald. Volgens de plannen van het kabinet zullen ouders een uitkering van het UWV ontvangen gedurende de eerste negen weken van het ouderschapsverlof. De hoogte van de uitkering is 50% van het dagloon, met een maximum van 50% van het wettelijk maximumdagloon. Het betaald ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken van het (onbetaald) ouderschapsverlof kunnen worden opgenomen tot en met de achtste verjaardag van het kind.

Het kabinet beoogt met deze regeling de gelijke verdeling van arbeid en zorg tussen partners te bevorderen. Ook wordt door de regeling invulling gegeven aan de Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk- en privéleven.

Na invoering van de kabinetsplannen zal het verlof van ouders rondom en na de geboorte er als volgt uitzien:

Moeder:

.

Partner:

.
Wanneer de definitieve wet over het betaald ouderschapsverlof wordt gepubliceerd, zullen we u informeren in een nieuwe update.

Matthijs Wijling

Published On: 22 juni 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag