Insights

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie online

Op 11 januari 2021 is de pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) online gegaan. Met behulp van deze webmodule, ontwikkeld door de ministeries van SZW en Financiën, kunnen bedrijven die overwegen om een opdrachtovereenkomst aan te gaan, een vragenlijst invullen waarna de webmodule een indicatie geeft of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om een opdrachtovereenkomst aan te gaan of dat er een arbeidsovereenkomst moet worden aangegaan.

De pilot is opgezet naar aanleiding van de analyse van de structurele problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt door de commissie Regulering van Werk (de Commissie Borstlap). Het onderscheid tussen een werknemer en een zelfstandige is van belang, omdat beide statussen grote verschillen kennen op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsrechtelijke bescherming en fiscale behandeling. Het kabinet heeft deze pilot gelanceerd om meer duidelijkheid aan opdrachtgevers te verschaffen of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden uitgevoerd en of er loonheffing moet worden afgedragen.

De webmodule kan anoniem worden ingevuld en deelname is vrijwillig. Er kunnen in deze fase geen rechten aan de uitkomst van de webmodule worden ontleend. De uitkomst geeft slechts een indicatie over hoe opdrachtgevers hun werkzaamheden kunnen laten uitvoeren. De pilot duurt ongeveer zes maanden. De webmodule kan dus tot 11 juli 2021 worden ingevuld.

Zie de link naar de webmodule hier.

Na afloop van deze zes maanden zal het kabinet de webmodule evalueren en besluiten of deze naar de toekomst toe behulpzaam is bij het handhaven op overeenkomsten die onterecht als zzp-overeenkomst zijn aangegaan, terwijl de praktische uitvoering ervan kwalificeert als arbeidsovereenkomst. Het kabinet zal in de komende maanden ook beslissen over welke handhaving op dit gebied (gefaseerd) wordt opgestart (handhaving vindt op dit moment enkel plaats in uitzonderlijke gevallen) en zo ja, wanneer dit zal gebeuren. Het kabinet verwacht dat handhaving op zijn vroegst zal starten vanaf 1 oktober 2021.

Wilt u meer lezen over de kwalificatie van de overeenkomst en het verschil tussen de arbeidsovereenkomst en een zzp-overeenkomst, lees dan dit artikel op onze website.

Wij houden u op de hoogte over verdere ontwikkelingen op dit gebied.

Heeft u vragen over dit bericht, klik hier wij helpen u graag verder.

 

Aimée Peterse

Published On: 18 januari 2021

Deel dit bericht

Stel direct een vraag