Insights

Zzp-update: stand van zaken (vervanging van) Wet DBA

In eerdere nieuwsberichten informeerden we u al over de handhaving van de Wet DBA, die relevant is voor de vraag of een arbeidsrelatie als arbeidsovereenkomst (werknemer) of opdrachtovereenkomst (zzp’er) gekwalificeerd dient te worden. De handhaving van deze wet is steeds uitgesteld in verband met plannen van de regering voor een vervangende wet.

Inmiddels hebben minister Koolmees en staatssecretaris Snel meer duidelijkheid gegeven over deze vervangende wetgeving. In een kamerbrief van 24 juni jl. presenteerden zij een drietal nieuwe plannen, waarmee bescherming wordt geboden aan de onderkant van de arbeidsmarkt maar ondernemers aan de bovenkant ook ruimte wordt gegeven. Bovendien beoogt het kabinet met deze maatregelen meer duidelijkheid te bieden aan opdrachtgevers en zelfstandigen. De maatregelen zijn als volgt:

  1. Een minimumtarief van EUR 16 voor zzp’ers. Met de invoering van dit minimumtarief wordt volgens het kabinet voorkomen dat zzp’ers tegen een te laag tarief ingehuurd worden. Met het minimumtarief kunnen de zzp’ers in hun noodzakelijke levensbehoeften voorzien.
  2. Aan de bovenkant worden zzp’ers beschermd door een zelfstandigenverklaring. Deze geeft vooraf zekerheid over verschuldigdheid van loonheffing en werknemersverzekeringen. Voor zover mogelijk zal deze verklaring ook zekerheid geven over arbeidsrechtelijke gevolgen, pensioenverplichtingen en cao-bepalingen. Hierdoor wordt ondernemers de zekerheid geboden dat ze buiten dienstbetrekking werken, waardoor ze meer ruimte krijgen om te ondernemen.
  3. Voor opdrachtgevers van zzp’ers wordt de opdrachtgeversverklaring in het leven geroepen. Dit is een instrument om vooraf zekerheid te krijgen over de verschuldigdheid van loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage aan de Zorgverzekeringswet. Deze opdrachtgeversverklaring kan verkregen worden na het invullen van een aantal vragen in een webmodule. Deze webmodule zal aan de hand van de wetgeving en bestaande rechtspraak de arbeidsverhouding kwalificeren en aangeven of al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Het kabinet werkt nu aan wetgeving waarin deze plannen worden geregeld. Er wordt naar gestreefd deze wetgeving in het derde kwartaal van dit jaar voor internetconsultatie uit te zetten. In de tussentijd wordt handhaving van de Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2021. Tot die tijd kan de Belastingdienst aanwijzingen geven aan opdrachtgevers ten aanzien waarvan zij zich op het standpunt stelt dat de kwalificatie van de arbeidsrelatie niet voldoet aan de huidige wetgeving. Vanaf 1 januari 2020 heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om handhavend op te treden als een opdrachtgever deze aanwijzingen niet nakomt.

Wij houden u hier uiteraard op de hoogte van de verdere (wets-)ontwikkelingen.

Matthijs Wijling

Published On: 30 juli 2019

Deel dit bericht

Stel direct een vraag