Insights

Wetswijziging: Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wetswijziging die een evenwichtiger verhouding moet gaan afdwingen tussen mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven.

Het wetsvoorstel van de demissionaire ministers Dekker (rechtsbescherming), en van Engelshoven (Emancipatie) werd met 49 stemmen voor (van de 75 zetels) aangenomen.

De wet verplicht grote naamloze en besloten vennootschappen om ‘passende en ambitieuze streefcijfers’ te publiceren over de verhouding tussen mannen en vrouwen in de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de hoogste laag van leidinggevenden. Daarover moet worden gerapporteerd aan de Sociaal- Economische Raad (SER). Als gestelde doelen niet worden behaald, moeten de redenen daarvoor worden opgegeven.

Een evenwichtige samenstelling betekent ook dat de raad van commissarissen van een beursgenoteerde onderneming voor tenminste een derde uit mannen en voor een derde uit vrouwen bestaat. Deze eis gaat gelden voor nieuwe benoemingen. Een nieuwe benoeming in strijd met dit voorschrift is nietig. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming.

De gedachte achter deze twee maatregelen is dat de kansengelijkheid wordt vergroot en dat diversiteit tot betere besluiten en daarmee betere bedrijfsresultaten leidt. De wet wordt na vijf jaar geëvalueerd om te kijken of verwachtingen zijn uitgekomen.  Verwacht wordt dat de wetswijziging per 1 januari 2022 in zal gaan en van kracht zal blijven voor een periode van acht jaar.

Christine Daniels

Published On: 28 februari 2021

Deel dit bericht

Stel direct een vraag