Insights

Wet betaald ouderschapsverlof aangenomen

Wij informeerden u eerder over het Wetsvoorstel (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Op 12 oktober jl.  heeft de Eerste Kamer hiermee ingestemd. Dit heeft tot gevolg dat de wet op 2 augustus 2022 in werking zal treden. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen.

Huidige wetgeving

Op dit moment hebben werknemers een wettelijk recht op 26 weken (half jaar) onbetaald ouderschapsverlof per kind. Dit ouderschapsverlof kan worden opgenomen totdat het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. Werkgevers en werknemers kunnen onderling afwijkende afspraken maken over deze regeling, ten gunste van de werknemer.

Nieuwe wetgeving

In het vervolg maakt een werknemer gedurende 9 van de 26 weken, aanspraak op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof in de vorm van een uitkering. Om aanspraak te maken op het betaald ouderschapsverlof, moet de werknemer ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte van het kind. In geval van pleegzorg of adoptie geldt dit recht gedurende het eerste jaar nadat het kind in het gezin is opgenomen. De uitkering moet door de werkgever worden aangevraagd bij het UWV.

UPDATE: Hoogte uitkering

Eerder lieten wij u weten dat het nog niet duidelijk was wat de hoogte van de uitkering zou worden.  Het kabinet koos in eerste instantie voor een percentage van 50% van het dagloon van de werknemer, met een maximum van 50% van het maximumdagloon. Het maximum dagloon bedraagt momenteel € 225,57 per dag.

Het gestelde maximum kon er echter toe leiden dat werknemers met een relatief laag salaris, minder snel gebruik zouden maken van het betaald ouderschapsverlof. Dat vond demissionair Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees een onwenselijke situatie. Daarom stelde hij een aanpassing voor, waarmee het uitkeringspercentage zou worden verhoogd naar 70%. Het nieuwe kabinet moest vervolgens beslissen of het zou instemmen met dit voorstel.

Op 15 december 2021 heeft het nieuwe kabinet het coalitieakkoord bekend gemaakt, waarin is aangekondigd dat het uitkeringspercentage inderdaad zal worden verhoogd naar 70%.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Uw werknemers hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof ter hoogte van 70% van het dagloon, met een maximum van 70% van het maximumdagloon. Voor u als werkgever kost deze uitkering niets extra’s omdat de sociale fondsen ermee worden belast. Vanaf dat moment zal het verlof van ouders rondom en na de geboorte of adoptie van hun kind er in ieder geval als volgt uitzien:

Moeder:

Partner:

Heeft u vragen over het betaald ouderschapsverlof of andere verlofvormen? Wij helpen u graag verder.

Aimée Peterse

Published On: 23 december 2021

Deel dit bericht

Stel direct een vraag

<