Insights

(Weer) aan het werk tijdens corona – Arboverplichtingen van werkgevers

De overheid heeft gekozen voor een stapsgewijze afschaling van de coronamaatregelen. Steeds meer werknemers zullen daardoor weer naar hun werk kunnen. Werkgevers hebben op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving de algemene plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar wat moet een werkgever doen om deze verplichting na te komen in het licht van corona?Wat precies vereist is, verschilt per werkgever. De te nemen veiligheidsmaatregelen hangen immers af van de aard van de onderneming en de activiteiten. Iedere werkgever dient daarom de arbeidsomstandigheden te inventariseren in het licht van corona en een beleid op te stellen dat daarop afgestemd is. Een werkgever moet zich daarbij ten minste aan de door de overheid voorgeschreven veiligheidsregels houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de werkgever ervoor moet zorgen dat werknemers minstens anderhalve meter uit elkaar kunnen werken. Als dit niet mogelijk is dient de werkgever aanvullende maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van een scherm van plexiglas.

Andere mogelijke maatregelen zijn als volgt:

  • Zorg voor voldoende hygiënische producten zoals papieren handdoekjes en desinfecterende handgel;
  • Zorg voor mondkapjes of andere beschermende producten;
  • Laat werknemers zoveel mogelijk thuis werken;
  • Beperk dienstreizen. Houd bij dienstreizen die niet vermeden kunnen worden rekening met de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de regels van het land van bestemming;
  • Zorg ervoor dat oppervlakten die vaak worden aangeraakt regelmatig schoon worden gemaakt;
  • Instrueer werknemers hun handen te wassen bij binnenkomst en regelmatig gedurende de dag;
  • Controleer of werknemers zich aan de regels houden en spreek ze erop aan indien ze dit niet doen. Sanctioneer bij herhaaldelijke overtreding.

De ontwikkelingen rondom corona gaan snel. Daarom is het van groot belang dat werkgevers ervoor zorgen dat zij steeds op de hoogte blijven en goed geïnformeerd zijn over de op dat moment geldende overheidsmaatregelen en adviezen van het RIVM en dergelijke. Het arbobeleid dient waar nodig te worden aangepast aan de meest recente ontwikkelingen. Sociale partners zijn bezig om arbo-protocollen op te stellen voor diverse sectoren. Deze kunnen een goed uitgangspunt vormen voor het corona-arbobeleid van werkgevers. Een werkgever blijft echter verplicht om een steeds een op maat gesneden, individueel beleid te voeren.

Matthijs Wijling

Published On: 13 mei 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag