Insights

Verlenging goedkeuring vaste reiskostenvergoeding tot 1 juli 2021

Het dringende advies van de overheid is sinds maart vorig jaar dat, waar mogelijk, thuis gewerkt dient te worden. Als gevolg daarvan reizen werknemers veel minder naar hun werkplek bij de werkgever. Sommigen reizen zelfs helemaal niet meer. Werkgevers mogen de kosten voor woon-werkverkeer belastingvrij vergoeden tot een bedrag van EUR 0,19 per kilometer. Veel werkgevers kiezen ervoor om hun werknemers een vaste reiskostenvergoeding uit te betalen. Dat heeft het voordeel dat niet beoordeeld hoeft te worden hoeveel en hoe vaak de werknemer reiskosten maakt. Deze vergoeding kan ook toegepast blijven worden bij thuiswerkdagen, mits de werknemer ten minste 128 dagen per jaar naar zijn werkplek bij werkgever reist (klik hier voor het wetsartikel).

Ten gevolge van dit verplichte thuiswerken zou in veel gevallen de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast verstrekt mogen worden. Om de werkgever daarin tegemoet te komen heeft het kabinet bij eerdere steunmaatregelen bepaald dat een werkgever voor de periode 2020 geen gevolgen hoeft te verbinden aan een wijziging in het reispatroon van de werknemer voor de vaste reiskostenvergoeding. Tot einde 2020 mocht de werkgever blijven uitgaan van de feiten waarop de onbelaste vaste reiskostenvergoeding was gebaseerd (zie Beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis). Deze periode is vervolgens verlengd tot 1 februari 2021 en daarna wederom verlengd tot 1 april 2021.

Vandaag heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) J.A. Vijlbrief per Kamerbrief aangekondigd dat deze periode wederom wordt verlengd en wel tot 1 juli 2021 (klik hier voor de kamerbrief).

De voorwaarde blijft wel, zoals bij de eerdere verlengingen ook het geval was, dat het moet gaan om een vaste reiskostenvergoeding die reeds vóór 13 maart 2020 door de werkgever werd toegekend. Voor werknemers waarmee een vaste reiskostenvergoeding is overeengekomen na deze datum geldt de uitzondering dan ook niet.

Overigens is de werkgever niet wettelijk verplicht om de vaste reiskostenvergoeding door te betalen als de werknemer deze kosten niet meer maakt. Of de werkgever daartoe verplicht is, hangt af van wat er is afgesproken met de werknemer in bijvoorbeeld de (collectieve) arbeidsovereenkomst, personeelshandboek, arbeidsvoorwaardenregeling of andere regeling. Daarbij speelt ook een rol hoe hier tot op heden onder Covid-19 mee is omgegaan.

Wij assisteren u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden met betrekking tot de reiskostenvergoeding en eventuele wijzigingen daarin.

Thomas van der Toorn

Published On: 24 maart 2021

Deel dit bericht

Stel direct een vraag