Insights

Update NOW: hoe wordt de omzetdaling berekend binnen concernverband?

Hoofdregeling
Indien de werkgever deel uitmaakt van een concern, moet het hele concern in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de omzetdaling. Ook buitenlandse rechtspersonen moeten worden meegenomen, wanneer zij loon betalen aan werknemers die in Nederland verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Werkgevers die deel uitmaken van hetzelfde concern en afzonderlijk een NOW aanvraag indienen, moeten dus dezelfde omzetdaling opgeven.

Recent is door het bedrijfsleven, de vakbonden en in de motie Palland c.s. gevraagd om versoepeling op dit punt, omdat bij omzetvaststelling op concernniveau het doel van de regeling – behoud van werkgelegenheid – niet altijd zal kunnen worden gerealiseerd. Dit kan zich voordoen als een werkmaatschappij van een concern met zeer uiteenlopende activiteiten wel wordt geraakt (meer dan 20% omzetdaling), terwijl de activiteiten van de andere werkmaatschappijen van het concern doorlopen (of zelfs beter draaien) en op concernniveau daarom geen sprake is van 20% omzetdaling.

Aanpassing
De hoofdregeling blijft ongewijzigd, maar voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk dat individuele werkmaatschappijen afzonderlijk een aanvraag indienen, op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau). De werkmaatschappij moet wel een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden:

  • het concern moet verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
  • de werkgever met 20 of meer werknemers moet een overeenkomst met betrokken vakbonden hebben over werkbehoud. Voor werkgevers met minder dan 20 werknemers, volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers;
  • er is geen personeels-bv binnen het concern. Een werkmaatschappij kan alleen zijn omzetdaling rapporteren voor de loonheffingennummers die binnen zijn werkmaatschappij vallen.

Tot slot gelden er aanvullende vereisten voor de accountantscontroles.

Matthijs Wijling

Published On: 23 april 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag