Insights

Update NOW 6: voorwaarden en openingsdatum loket bekend!

Zoals aangekondigd in ons eerdere artikel over het steun- en herstelpakket van het kabinet, zouden de precieze voorwaarden van de NOW 6 subsidie nog bekend worden gemaakt. Dit heeft het kabinet inmiddels in een Kamerbrief gedaan.

Lees in dit artikel de ins & outs van het steunpakket voor de maanden januari t/m maart 2022.

Inhoud NOW 6

Zoals verwacht lijkt NOW 6 op NOW 5, die gold in de maanden november & december 2021. Zie hieronder een overzicht van de belangrijkste details.

NOW 5 NOW 6
Tijdvak 1 november 2021 t/m 31 december 2021 1 januari t/m 31 maart 2022
Omzetverliesdrempel 20% 20%
Omzetgrens 90% 90%
Subsidiepercentage 85% 85%
Forfaitaire opslag 40% 30%
Loonsomdalingsvrijstelling 15% 15%
Maximale vergoeding loon 2x dagloon 2x dagloon

De loonsomdalingsvrijstelling blijft toch nagenoeg gelijk, namelijk 15%. Het kabinet heeft hiervoor gekozen om te voorkomen dat werkgevers die hun personeelsbestand in november en december 2021 hebben laten krimpen met meer dan 10%, nadeel zouden ondervinden bij een opvolgende NOW 6-aanvraag.

Verder is de Polisadministratie van het UWV veranderd, hetgeen gevolgen heeft voor de definitie van de loonsom die wordt gebruikt om de hoogte van de NOW-subsidie te bepalen. Voorheen werden minder salariscomponenten meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de loonsom. In plaats daarvan werden deze componenten ‘indirect’ via de forfaitaire opslag van 40% meegenomen voor de subsidieberekening. Nu wordt (onder meer) het vakantiegeld wél al meegeteld bij de loonsom. Daarom heeft het kabinet de forfaitaire opslag verlaagd van 40% naar 30%.

Referentiemaand loonsom

De referentiemaand voor de loonsom wordt oktober 2021. Dat houdt in dat de hoogte van de NOW subsidie wordt gebaseerd op de loonsom van oktober 2021.

Referentie omzetperiode

De referentie omzetperiode in de NOW 6 wordt in principe berekend door de omzet van 2019 te delen door vier. Door te delen door het getal vier kan de omzetdaling over de drie maanden waarop de NOW 6 betrekking heeft (januari, februari en maart 2022) goed worden afgezet tegen een vierde deel van de omzet van 2019, het jaar van vóór de coronacrisis.

Voor starters (gestart na 1 januari 2019, maar uiterlijk op 1 oktober 2021) wordt hiervan afgeweken, conform de NOW 5. Het is voor starters niet mogelijk om zelf een periode te kiezen waarin omzetverlies is geleden. Voor de NOW 6 moet in de maanden januari, februari en maart 2022 het omzetverlies zijn geleden.

Overnames

Tot slot kondigt het kabinet een wijziging aan in de NOW 6, die ziet op het begrip ‘overname’. Tot nu toe kwalificeerde alleen een activa/passiva transactie als een overname in de zin van de NOW-regels (conform art. 7:662 BW). Uitsluitend in die situatie bestond recht op NOW subsidie, (mede) omdat gebruik kon worden gemaakt van de startersmethodiek voor de referentieomzet-berekening. Een zuivere aandelentransactie werd in dit kader niet als overname aangemerkt en dus bestond in die situatie geen recht op NOW.

Het kabinet heeft ervoor gekozen dit straks wél mogelijk te maken. Het streven is om dit bij aanvang van de NOW 6 geregeld te hebben of zo snel mogelijk daarna. Omdat voor de NOW 1 het vaststellingsloket al is gesloten wijzigt de NOW 1 op dit punt niet, maar zal er per geval worden beoordeeld of er nadelige gevolgen zijn die onevenredig uitpakken en of het in bepaalde gevallen mogelijk is de startersregeling toe te passen. Het is (nog) niet duidelijk of deze aanpak ook voor latere NOW tranches zal gelden.

Openingsdata loket

Het loket bij het UWV waar een NOW 6-subsidie aanvraag kan worden ingediend, is geopend vanaf 14 februari 2022 t/m 13 april 2022.

Heeft u vragen of kunnen wij iets voor u betekenen bij een NOW-subsidieaanvraag? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Aimée Peterse

Published On: 4 februari 2022

Deel dit bericht

Stel direct een vraag