Insights

Update: definitief wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

In een eerdere update kondigden we de invoering van (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof aan. Het definitieve wetsvoorstel hiervoor is vorige week gepubliceerd.

Op dit moment hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof per persoon. Op grond van Europese regelgeving is de Nederlandse wetgever verplicht de huidige wet aan te passen. Doel van deze Europese regelgeving is het vergroten van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en een evenwichtiger verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen. De wijzigingen dienen te zijn ingevoerd op 2 augustus 2022. Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse wet vanaf dat moment voldoet aan de Europese normen, stelt minister Koolmees een aantal wetswijzigingen voor, waarvan de belangrijkste zijn:

1. Betaald ouderschapsverlof

Werknemers krijgen recht op negen weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. De werknemer heeft gedurende deze periode recht op een uitkering ter hoogte van 50% van het dagloon, met een maximum van 50% van het maximum dagloon. Het maximum dagloon bedraagt op dit moment EUR 222,78 bruto per dag, wat neerkomt op
EUR 4.845,47 bruto per maand. Op basis van het huidige maximale dagloon ontvangt een werknemer dus een maximale uitkering van EUR 2.422,74 per maand. Dit betekent dat inclusief het bevallingsverlof, de ouders na de geboorte gezamenlijk over ten minste 34 weken (zeven maanden) betaald verlof beschikken.

2. Aanpassing van de Wet flexibel werken

Naast de invoering van (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof wordt de Wet flexibel werken aangepast. Op grond van deze wet kunnen werknemers een verzoek indienen voor (tijdelijke) aanpassing van hun arbeidsduur, werktijd of arbeidsplaats. Op dit moment kunnen alleen werknemers van een werkgever met ten minste 10 werknemers zo’n verzoek indienen. Op grond van het wetsvoorstel wordt het indienen van een verzoek ook mogelijk van werknemers van een werkgever met minder dan 10 werknemers, als het gaat om een werknemer met een kind tot acht jaar of een werknemer die mantelzorger is. Ook zal de huidige mogelijkheid om bij cao ten nadele van de werknemer van de Wet flexibel werken af te wijken voor deze werknemers verdwijnen.

Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer. Minister Koolmees heeft verzocht om spoedige behandeling van het wetsvoorstel, zodat de nieuwe wet tijdig kan worden ingevoerd. We zullen u op onze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Matthijs Wijling

Published On: 5 november 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag