Insights

Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans aan

De Tweede Kamer heeft op 5 februari jl. de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. De WAB bevat nieuwe regels op het gebied van ontslag en flexibele arbeid. In een eerder bericht bespraken we al de inhoud van dit wetsvoorstel.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel met een aantal wijzigingen hiervan aangenomen:

  • De geplande proeftijd van maximaal vijf maanden bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is van de baan;
  • De arbeidsovereenkomsten van werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en die maximaal twaalf uur per week werken, vallen niet onder de hoge premie in het kader van premiedifferentiatie;
  • Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken van de aangescherpte regels voor oproepkrachten. Deze afwijking is mogelijk voor functies die door klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen worden verricht.

Het wetsvoorstel zal nu worden behandeld door de Eerste Kamer. Uiteraard houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Matthijs Wijling

Published On: 18 februari 2019

Deel dit bericht

Stel direct een vraag