Insights

Tijdelijke maatregel bestrijding van de Covid-19 epidemie in Arbeidsomstandighedenbesluit

Onlangs is het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit) aangepast in verband met de bestrijding van Covid-19.

In artikel 3.2a van het Arbobesluit zijn tijdelijke aanvullende vereisten gesteld in verband met de bestrijding van Covid-19. De werkgever is op grond van dit artikel verplicht om bij de inrichting van de arbeidsplaatsen maatregelen te treffen waarmee kans op besmetting van werknemers en derden op de werkvloer zoveel mogelijk wordt voorkomen en/of beperkt.

De maatregelen waaraan de werkgever in ieder geval moet voldoen zijn:

  • Het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
  • Het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van Covid-19 op de werkvloer;
  • Het houden van adequaat toezicht op naleving van bovengenoemde maatregelen.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet heeft de werkgever een zorgplicht om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen. In het Arbobesluit staan vervolgens specifieke regels over hoe een werkgever concreet voldoet aan zijn zorgplicht. Het Arbobesluit kende reeds algemene regels over de inrichting van arbeidsplaatsen, maar de regering heeft nu, in het kader van de Covid-19 epidemie, tijdelijke, aanvullende regels gesteld waarin de werkgever wordt verplicht maatregelen te nemen om de kans op besmetting op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen gelden dus naast de algemene arbeidsomstandigheden regels.

Werkgevers moeten er vervolgens op toezien dat hun werknemers en derden die zich op de werkvloer begeven, begrijpen wat er van hen verwacht wordt en dat zij zich houden aan de maatregelen. Werknemers maar ook eventuele zzp’ers en/of vrijwilligers zijn op hun beurt verplicht de door de werkgever gestelde regels naleven.

In mei 2020 verscheen al een artikel op onze website over de maatregelen die werkgevers moeten nemen in het kader van hun zorgplicht om besmettingen op de werkvloer te voorkomen. Wat u als werkgever exact moet doen om binnen uw organisatie een veilige en gezonde werkplek te garanderen, hangt af van verschillende omstandigheden, zoals de aard van de organisatie en de activiteiten. In dat kader is het aan te raden om, in het kader van deze nieuwe regelgeving en de nog steeds voortdurende Covid-19 epidemie, de RI&E (Risico-inventarisatie &-evaluatie) opnieuw te beoordelen en de risico’s duidelijk in kaart brengen.

Wat als u zich als werkgever niet aan de regels m.b.t. arbeidsomstandigheden houdt?   

Bij overtreding van de nieuwe tijdelijke maatregel (art. 3.2a Arbobesluit) dan levert dat een ernstige overtreding op. Dat betekent dat de Inspectie SZW de bevoegdheid heeft om bij herhaalde overtreding zonder voorafgaande waarschuwing het werk direct stil te leggen. Ook kan de Inspectie SZW een bestuurlijke boete opleggen.

Aimée Peterse

Published On: 1 februari 2021

Deel dit bericht

Stel direct een vraag