Insights

Slapend dienstverband: toelaatbaar of niet?

Als een werkgever het dienstverband na twee jaar ziekte beëindigt, heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Daarom kiezen sommige werkgevers ervoor het dienstverband “slapend” voort te zetten; er wordt geen werk verricht, en de loondoorbetalingsverplichting is komen te vervallen. Feitelijk blijft de werknemer echter nog in dienst, waardoor geen transitievergoeding hoeft te worden uitgekeerd.

De afgelopen periode hebben verschillende rechters zich gebogen over de vraag of dit een gerechtvaardigde handelwijze is, of dat de arbeidsovereenkomst moet eindigen en toch een transitievergoeding moet worden betaald. Rechters hebben deze vraag verschillend beantwoord. Hierdoor bestaat bij werkgevers onzekerheid over de juridische toelaatbaarheid van het slapende dienstverband. De kwestie is nu door de Kantonrechter Limburg als prejudiciële vraag aan de Hoge Raad voorgelegd. Tot de Hoge Raad zich heeft uitgelaten over deze kwestie, zal de onzekerheid blijven.

In de tussentijd is het voor werkgevers goed om er rekening mee te houden dat slapende dienstverbanden binnen niet al te lange termijn wellicht alsnog beëindigd moeten worden, en de transitievergoeding verschuldigd zal zijn.

Matthijs Wijling

Published On: 20 mei 2019

Deel dit bericht

Stel direct een vraag