Insights

Proactiviteit werkgever vereist ten aanzien van vakantiedagen

Uit twee uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie van eind 2018 volgt dat werkgevers een actieve informatie- en zorgplicht hebben om medewerkers in staat te stellen vakantie op te nemen.

Voorwaarde voor het vervallen van vakantiedagen is dat medewerkers daadwerkelijk in de gelegenheid zijn geweest om vakantie op te nemen. Uit twee uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie van eind 2018 volgt dat werkgevers een actieve informatie- en zorgplicht hebben om medewerkers in staat te stellen vakantie op te nemen. Voldoet de werkgever hier niet aan, dan komen wettelijke vakantiedagen niet te vervallen na de vervaltermijn van zes maanden en is het maar de vraag of deze dagen op enig moment zullen verjaren. Niet uitgesloten is dat dit ook geldt voor verjaring van bovenwettelijke vakantiedagen.

De Nederlandse rechter heeft zich hier nog niet over uitgelaten, maar dat zal een kwestie van tijd zijn. Uit deze uitspraken van het Hof van Justitie volgt geen wettelijke verplichting om vakantiedagen op te nemen, maar een verplichting voor werkgevers om medewerkers actief in staat te stellen om vakantiedagen op te nemen en hen te informeren over hun aanspraken. Van belang is dat een werkgever transparant is ten aanzien van het vakantiesaldo. De medewerker dient niet alleen de mogelijkheid te krijgen om zijn vakantie op te nemen, doch hij dient ook te worden voorgelicht over het verval van vakantiedagen. Enkel een vakantieregistratiesysteem waar de medewerker het vakantiesaldo kan inzien is volgens het Hof van Justitie onvoldoende.

Ons advies is om als werkgever jaarlijks en tijdig – bijvoorbeeld in de maand januari – een overzicht te sturen naar de individuele medewerkers waarin het aantal uitstaande vakantiedagen is opgenomen en is benadrukt wanneer deze komen te vervallen indien de vakantiedagen niet op tijd zijn opgenomen. Neemt de medewerker vervolgens alsnog geen vakantiedagen op dan kan de werkgever aantonen dat wel is voldaan aan de informatie- en zorgplicht.

Matthijs Wijling

Published On: 13 mei 2019

Deel dit bericht

Stel direct een vraag