Insights

Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen?

In Nederland is er, net als in andere landen, een toestroom geweest van vluchtelingen uit de crisis in Oekraïne. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt geven veel bedrijven aan dat zij Oekraïense vluchtelingen graag in dienst willen nemen.

Op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) moeten werknemers van buiten de EER in principe een tewerkstellingsvergunning (voor periodes van korter dan drie maanden) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA, voor langere duur) hebben. Omdat Oekraïne geen onderdeel is van de EER, was het voor Oekraïners tot 1 april jl. niet mogelijk om in Nederland te  werken en/of wonen in Nederland zonder verblijfs-of werkvergunning.

Vrijstelling en meldplicht

De Europese Unie heeft echter op 4 maart 2022 de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Dit heeft tot gevolg dat vluchtelingen uit Oekraïne minimaal een jaar een speciale verblijfsstatus krijgen in alle EU landen. Op grond van de Richtlijn Tijdelijke bescherming hebben Oekraïense vluchtelingen toegang tot de arbeidsmarkt, maar had de Nederlandse werkgever nog wel een tewerkstellingsvergunning nodig.

Vanaf 1 april geldt er een vrijstelling voor Oekraïense vluchtelingen en is de tewerkstellingsvergunning niet langer meer een vereiste. Vluchtelingen die op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming rechtmatig in Nederland verblijven en een Burgerservicenummer (BSN) hebben, kunnen in Nederland worden tewerkgesteld. Als een vluchteling zich inschrijft bij de gemeente waar hij/zij (tijdelijk) verblijft, wordt de verblijfsstatus vastgesteld en krijgt de vluchteling een BSN. Het enige dat de werkgever moet doen voor het aannemen van een Oekraïense vluchteling is dit melden bij het UWV. Dit moet ten minste twee werkdagen voor aanvang van de tewerkstelling gebeuren. Bij niet naleving van de meldplicht loopt de werkgever het risico op een boete op grond van de WAV.

Via de volgende link komt u bij het formulier waarmee de Oekraïense werknemer kan worden aangemeld bij het UWV: Vrijstelling werkvergunning vluchtelingen uit Oekraïne | werk.nl

Terugwerkende kracht tijdens overgangsperiode

Voor deze regeling geldt een zogenaamde overgangsperiode. Werkgevers die vanaf 4 maart 2022 al Oekraïense vluchtelingen in dienst hadden, hebben tot 15 april 2022 de tijd om de tewerkstelling alsnog te melden bij het UWV.

Doelgroep van de vrijstelling

De vrijstelling geldt voor personen met de Oekraïense nationaliteit die op 23 februari 2022 in Oekraïne verbleven, op of na 27 november 2021 Oekraïne zijn ontvlucht of wanneer zij kunnen aantonen dat zij voor 27 november 2021 al in Nederland verbleven. De vrijstelling geldt ook voor staatlozen of derdelanders die op 23 februari 2022 in Oekraïne een geldige verblijfsvergunning hadden of bescherming genoten. Ook komen gezinsleden (huwelijkspartners, minderjarige ongehuwde kinderen en andere naasten familieleden) van de hierboven genoemde personen in aanmerking voor de vrijstelling.

Heeft u vragen over het aannemen van Oekraïense vluchtelingen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Christine Daniels

Published On: 1 april 2022

Deel dit bericht

Stel direct een vraag