Insights

NOW-update: NL leert door

Op 22 juni jl. publiceerde het kabinet NOW 2.0. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Onderdeel van NOW 2.0 was het initiatief “NL leert door”, met als doel het ondersteunen van mensen die als gevolg van de corona-crisis hun werk dreigen te verliezen of verloren hebben.

Op 1 augustus jl. werd het initiatief officieel gelanceerd. Dit betekent dat per 1 augustus jl. zowel werkenden als werkzoekenden gratis ontwikkeladvies van een gekwalificeerd loopbaanadviseur kunnen aanvragen. Als gevolg van de coronacrisis maakt de economie en daarmee de arbeidsmarkt een verandering door en het kabinet wil mensen helpen om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Hiervoor stelt het kabinet 50 miljoen euro beschikbaar.

Een loopbaanadviseur geeft inzicht in de huidige arbeidsmarktkansen van de aanvrager. Daarnaast kan een loopbaanadviseur helpen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing en tips geven voor sollicitaties. Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van deze mogelijkheid. Mensen kunnen zich aanmelden bij een loopbaanadviseur in de buurt, waarna de adviseur subsidie aanvraagt en de administratie verder afhandelt. Zie voor meer informatie de website van het initiatief: https://www.hoewerktnederland.nl/

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Als u subsidie onder NOW 2.0 heeft aangevraagd, heeft u moeten verklaren dat u zich zal inspannen om uw werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Bij de uiteindelijke vaststelling van de aangevraagde subsidie wordt gecontroleerd of u zich aan uw toezegging hebt gehouden.

Er zijn verschillende manieren waarop u aan de inspanningsverplichting kan voldoen. Een daarvan is het wijzen van uw werknemers op de mogelijkheden via NL leert door. Let op: alles wat er tijdens dit traject besproken wordt is enkel tussen uw werknemer en de loopbaanadviseur. De werknemers is niet verplicht om het advies met u te delen.

Daarnaast is het belangrijk om werknemers te wijzen op het belang van scholing en ontwikkeling tijdens individuele personeelsgesprekken (bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek) en past de verplichting mogelijk in uw bestaande scholingsbeleid (bijvoorbeeld omdat u reeds op regelmatige basis scholing aanbiedt).

Verder kunt u naast het pakket NL leert door, uw werknemers ook stimuleren gebruik te maken van bestaande O&O fondsen (fondsen die zich richten op scholing/ontwikkeling in bepaalde sectoren). Tot slot kunt u werknemers wijzen op de bestaande regeling van fiscale studio aftrek.

Nog meer wijzigingen?

Naast de lancering van “NL leert door” zijn er geen wijzigingen in de NOW 2.0 aangekondigd. Wel is recent de NOW 3.0 aangekondigd. Daarover volgt binnenkort meer informatie op onze website.

Matthijs Wijling

Published On: 31 augustus 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag