Insights

Het NOW loket is op 6 april geopend

Eerder hebben wij u bericht over de steunmaatregelen die de Nederlandse overheid beschikbaar stelt om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis. Dit heeft onder andere geresulteerd in de NOW-regeling, op grond waarvan werkgevers, die een omzetverlies van tenminste 20% over een periode van drie aaneengesloten maanden verwachten, een aanvraag kunnen indienen voor een tegemoetkoming in de totale loonsom voor de maanden maart, april en mei van 2020.

Per 6 april 2020 is het digitale loket bij het UWV geopend. De aanvraag kan hier worden ingediend. Het digitale formulier waarmee de aanvraag wordt gedaan is relatief eenvoudig in te vullen. De gegevens die werkgevers in het formulieren moeten invullen, zijn:

  • het loonheffingennummer van de werkgever die de aanvraag doet;
  • als de werkgever eerder werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer van de aanvraag om werktijdverkorting, te vinden in de ontvangstbevestiging van de aanvraag om werktijdverkorting;
  • de drie maanden waarover de werkgever tenminste 20% omzetverlies verwacht. De werkgever heeft daarbij de keuze om de periode van drie maanden te laten starten op 1 maart, 1 april of 1 mei;
  • het verwachte percentage omzetverlies in die periode;
  • het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan de werkgever terug te betalen.

Het digitale formulier moet vervolgens als PDF worden opgeslagen en geprint. De geprinte versie moet worden voorzien van een naam, handtekening en de datum van ondertekening. De ondertekende versie moet vervolgens worden gescand en geüpload in het online UWV loket.

Naast het formulier moet de werkgever ook een scan maken van een bankafschrift van het hiervoor genoemde bankrekeningnummer. Hierop moet het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder duidelijk zichtbaar zijn. Alle overige gegevens mogen worden weggelakt. De scan van het bankafschrift wordt samen met de scan van het ondertekende formulier geüpload.

Na het uploaden van beide bestanden kan de werkgever de aanvraag indienen. De werkgever zal dan volgens de regeling binnen twee tot vier weken een voorschot krijgen van 80% van de totale financiële tegemoetkoming. De overige 20% zal na afloop van de periode van drie maanden onder voorbehoud van nacalculatie worden uitbetaald.

Bel of mail ons gerust als er vragen zijn rondom de aanvraag.

Matthijs Wijling

Published On: 6 april 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag