Insights

Do’s en Don’ts bij thuiswerken in tijden van corona

Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen omtrent het corona-virus werkt het gros van de Nederlandse werknemers vanuit huis. In beginsel zijn de regels omtrent thuiswerken ook tijdens de corona-crisis gewoon van toepassing.

Voor een uitgebreid overzicht van de wettelijke regels rondom thuiswerken wordt allereerst verwezen naar een artikel van Ilse Baijens en Marieke ten Broeke dat zij vorig jaar schreven.

Vanwege de buitengewone omstandigheden die op dit moment spelen, geldt een aantal aandachtspunten.

1. Inrichting van de werkplek: Op grond van de wet dient de werkgever zorg te dragen voor een ergonomische werkplek. De vraag is of het op dit moment haalbaar is om de thuiswerkplek van werknemers nu helemaal ergonomisch te hebben ingericht. Uit de wet volgt dat de verplichting tot het zorg dragen voor een ergonomisch ingerichte werkplek niet geldt als dit redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd. Het is zeer aannemelijk dat werkgevers van werknemers die door de coronacrisis plotseling thuis moeten werken, en dat normaal gesproken nooit doen, in redelijkheid niet gehouden kunnen worden aan het vereiste van een ergonomische werkplek. Van een door het coronavirus in zwaar weer verkerende werkgever zal bijvoorbeeld niet verwacht kunnen worden dat deze budget vrijmaakt voor de aanschaf van dure bureaustoelen voor gebruik tijdens een (hopelijk) zeer korte periode. Wel is van belang dat een werkgever zoveel doet als redelijkerwijs mogelijk is. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het instrueren van werknemers of werknemers een extra beeldscherm naar huis te laten nemen voor de periode van thuiswerken.

2. Psychosociale arbeidsbelasting: Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de psychosociale belasting van werknemers niet te hoog is. Let daarom goed op de psychosociale arbeidsbelasting. Werknemers die structureel thuis werken kunnen ongemerkt worden blootgesteld aan te hoge werkdruk, bijvoorbeeld met het oog op thuiswerken in combinatie met kinderen. Het is werkgevers daarom aan te raden regelmatig contact te onderhouden met hun werknemers, om te polsen hoe het gaat.

3. Fysieke belasting: Werkgevers moeten erop toezien dat hun werknemers op een veilige manier werken. Wanneer een werknemer thuis werkt, kan de werkgever minder makkelijk controleren of een werknemer voldoende pauze neemt of met een goede houding achter het bureau zit. Werkgevers dienen hun werknemers daarom goed te instrueren over dit soort zaken. Daarbij kunnen werkgevers gebruik maken van de tips die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gepubliceerd.

4. Privacy & digitale veiligheid: De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal tips gegeven over veilig thuiswerken tijdens coronacrisis. Werknemers wordt bijvoorbeeld aangeraden zoveel mogelijk met apparatuur van de werkgever te werken (en niet met bijvoorbeeld hun privécomputer). Ook geeft de Autoriteit tips rondom het veilig opslaan van gevoelige documenten en het alert zijn op phisingmails. Werkgevers doen er goed aan na te denken over het veiligheidsbeleid ten aanzien van thuiswerken tijdens de coronacrisis en hun werknemers daarover duidelijk te instrueren.

Matthijs Wijling

Published On: 6 april 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag