Insights

Breaking news: wijzigingen in de NOW 2.0 bekendgemaakt!

De NOW 2.0 werd woensdag 20 mei jl. aangekondigd. Op 28 mei jl. heeft het kabinet hier echter reeds een aantal wijzigingen voor aangekondigd. De definitieve tekst van de NOW 2.0 regeling is nog niet bekend. Uit de kamerbrief van de ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes kunnen de volgende wijzigingen worden afgeleid:

1. Ontslagboete: in de aanloop naar de bekendmaking van de NOW 2.0 is gespeculeerd over het schrappen van de ontslagboete uit de NOW 2.0. In de kamerbrief van 20 mei jl. is echter gebleken dat de boete voor bedrijfseconomische ontslagen ook in de NOW 2.0 terugkomt, zij het in afgeslankte vorm. Waar de boete onder de NOW 1.0 150% van het salaris van de werknemer(s) waarvoor een ontslagaanvraag is ingediend bedroeg, bedraagt deze boete in de NOW 2.0 100% van het salaris.

Het kabinet heeft vervolgens in de kamerbrief van 28 mei jl. bekendgemaakt dat er nog een ontslagboete aan de NOW 2.0 wordt toegevoegd. Deze boete zal gelden voor werkgevers die ten minste 20 werknemers ontslaan en hierover geen akkoord met de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan de OR, PVT of personeelsvergadering) hebben bereikt. Deze ontslagboete is gelijk aan 5% van het totale bedrag dat de werkgever aan loonsubsidie ontvangt.

  • Let wel: als de bonden en de werkgever er onderling niet uitkomen, moet een aanvraag voor mediation worden gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt de boete van 5% van het totale subsidiebedrag opgelegd.

2. Lengte steunpakket: de duur van het steunpakket wordt verlengd van 3 naar 4 maanden. Deze zal in plaats van tot en met 31 augustus nu tot en met 30 september duren. De duur van het hele economisch noodpakket wordt verlengd, waaronder de NOW, de belastingmaatregelen, de regeling voor zelfstandigen (TOZO) en de regeling voor tegemoetkoming van vaste lasten (zie onder).

3. Nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): tot nu toe werden werkgevers tot maximaal € 20.000,– tegemoetgekomen in de betaling van hun materiële vaste lasten. Dit bedrag wordt verhoogd tot maximaal € 50.000,– voor een periode vier maanden, mits aan de voorwaarden voor de TVL wordt voldaan.

Wij benadrukken dat de tekst van de officiële regeling NOW 2.0 nog niet is gepubliceerd. Zodra deze beschikbaar komt, brengen wij u daarvan uiteraard op de hoogte.

Matthijs Wijling

Published On: 29 mei 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag