Insights

Breaking news voor zzp’ers en ondernemers

Het kabinet heeft op 27 maart 2020 aangekondigd dat de tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) tot en met 31 mei 2020 kan worden aangevraagd bij gemeenten voor een periode van maximaal 3 maanden. Dit is een versoepelde regeling om zzp’ers te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De ingangsdatum van de regeling werkt terug tot en met 1 maart 2020.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling geldt geen:

  • eis van levensvatbaarheid van het bedrijf;
  • vermogenstoets;
  • toets op het inkomen van de partner.

Wel gelden de volgende vereisten. De zzp’er:

  • is in Nederland woonachtig en het bedrijf is in Nederland gevestigd (of de hoofdzakelijke werkzaamheden vinden in Nederland plaats);
  • voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 24 uur per week werkzaam als zelfstandige);
  • is voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief als zelfstandige en ingeschreven bij de KvK;
  • heeft verklaard dat hij/zij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis het inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum.

Vanuit deze regeling kan een beroep worden gedaan op twee voorzieningen:

  1. Bijstand voor levensonderhoud in de vorm van een gift (van maximaal € 1.500 netto voor gehuwden en €1.050 voor alleenstaanden); en/of
  2. Bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte (een lening van maximaal € 10.157 met een rente van 2%).

Degenen die een beroep doen op deze regeling zijn verplicht om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of op de hoogte van de uitkering. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. Achteraf zal worden gecontroleerd.

Tegemoetkoming voor ondernemers
Daarnaast heeft het kabinet op 27 maart 2020 laten weten dat de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (Noodloket) op maandag 30 maart 2020 in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Op zeer korte termijn zal het kabinet communiceren per wanneer het noodloket is opengesteld. Bedrijven kunnen een eenmalige tegemoetkoming in de vorm van een gift ontvangen van € 4.000, om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Samenloop van de genoemde regelingen is mogelijk.

Tot slot streeft het kabinet ernaar om aankomende week nader te communiceren over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de verschillende artikelen op onze website.

Matthijs Wijling

Published On: 31 maart 2020

Deel dit bericht

Stel direct een vraag