Insights

Blauwe vinkjes bevestigen ontvangst

Op grond van artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek dient een werkgever uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de werknemer berichten of de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd. De vraag of een werkgever aan deze verplichting heeft voldaan is nogal eens onderwerp van discussie. Zo stond in een recente uitspraak van rechtbank Rotterdam ter discussie of een werkgever het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een werkneemster had aangezegd.

In dit geval werd door de werkneemster – kort gezegd – loon gevorderd van de werkgever. De werkgever stelde zich op het standpunt geen salaris aan de werkneemster verschuldigd te zijn, omdat de werkgever tijdig had aangezegd de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is daarom van rechtswege geëindigd, aldus de werkgever.

De werkneemster betwistte dat zij de aanzeggingsbrief van de werkgever had ontvangen. Aangezien de werkgever stelde dat deze brief wel degelijk was verstuurd, diende de werkgever hiervoor ook het bewijs te leveren. Dit deed de werkgever door allereerst de aanzeggingsbrief in het geding te brengen. Vervolgens heeft de werkgever aan de kantonrechter laten zien dat de e-mail waarmee de brief aan de werkneemster is verstuurd daadwerkelijk in de e-mailbox “Verzonden items” staat. Dit heeft de werkgever ter zitting op een laptop laten zien.

Wat uiteindelijk doorslaggevend werd geacht door de kantonrechter is het feit dat de werkgever de werkneemster ook per WhatsApp op de hoogte heeft gesteld van de aanzegging. De werkneemster betwistte dat zij de WhatsApp berichten van de werkgever had ontvangen. Zij liet daartoe schermafbeeldingen zien van haar telefoon, waarop te zien was dat zij in de periode waarin het betreffende WhatsApp bericht zou zijn verstuurd geen berichten van de werkgever heeft ontvangen.

De werkgever heeft echter ter zitting op zijn telefoon aan de kantonrechter laten zien dat het bericht daadwerkelijk is verstuurd. Naast het bericht staan twee blauwe vinkjes. De kantonrechter heeft daaruit geconcludeerd dat het bericht niet alleen is verstuurd, maar ook door de werkneemster is ontvangen en is geopend. WhatsApp geeft namelijk twee blauwe vinkjes weer naast een bericht zodra dat bericht door de ontvanger is geopend. Zoals al eerder in 2012 is geoordeeld door rechtbank Groningen (ECLI:NL:RBGRO:2012:BY2140) staat daarmee vast dat het bericht succesvol is afgeleverd op de telefoon van de ontvanger en dat de ontvanger het bericht heeft geopend.

Daarmee stond voor de kantonrechter vast dat de werkneemster de aanzegging wel moet hebben ontvangen en bovendien heeft geopend. De arbeidsovereenkomst is daarmee van rechtswege geëindigd. De werkneemster had om die reden geen recht op betaling van haar salaris.

Deze uitspraak toont aan dat bij het bewijzen van de ontvangst van een brief door een werknemer, een werkgever gebruik kan maken van alle mogelijke middelen die hij tot zijn beschikking heeft. De dagen van de verzendbevestiging van het faxapparaat mogen dan inmiddels wel voorbij zijn, maar gelukkig voorziet de moderne technologie ook in adequate bewijsmogelijkheden.

Matthijs Wijling

Published On: 6 november 2019

Deel dit bericht

Stel direct een vraag