Insights

Avondklok: verplicht gebruik Werkgeversverklaring en Eigen verklaring

Het zal niemand zijn ontgaan: vanaf zaterdagavond 23 januari om 21:00 uur geldt in Nederland een avondklok en deze duurt (vooralsnog) tot 10 februari a.s. 04:30 in de ochtend. Dat houdt in dat niemand zich meer tussen 21:00 uur en 04:30 uur in de buitenlucht mag bevinden. Daaronder valt niet alleen het buiten op straat zijn, maar ook het onderweg zijn bijvoorbeeld op de fiets, in de auto, met het OV of met een taxi.

Er zijn uitzonderingen op deze regel en één daarvan is uiteraard als men van of naar het werk gaat. Daartoe is wel vereist dat de werknemer twee formulieren bij zich heeft: (1) de  Eigen Verklaring avondklok; én (2) de  Werkgeversverklaring avondklok. Het is belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van de formulieren zoals die door de overheid ter beschikking zijn gesteld. Er mag dus geen gebruik worden gemaakt van eigen brieven of formulieren. De werknemer moet deze formulieren bij controle kunnen laten zien. Dat mag in hard copy maar mag ook digitaal (via de mobiele telefoon). Bij niet-naleving riskeert men een boete van € 95,-.

Voor ZZP-ers geldt dat ook zij, naast de Eigen verklaring avondklok, een Werkgeversverklaring avondklok moeten kunnen laten zien. Deze verklaring vult de ZZP-er zelf in met daarbij de vermelding van de gegevens van u als opdrachtgever. De ZZp-er tekent deze werkgeversverklaring ook zelf.

Als u met uitzendkrachten werkt, dan bent u als inlener wel degene die de werkgeversverklaring invult en tekent.

Als werkgever bepaalt u zelf voor welke werknemers het noodzakelijk is dat zij tijdens de avondklok op straat moeten zijn. Het spreekt voor zich dat dit enkel ziet op werknemers die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering en dit niet vanuit huis kunnen doen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever hier op de juiste wijze mee om te gaan en kan bij misbruikt worden bestraft.

Meer informatie omtrent de avondklok is te vinden op de site van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok.

Aarzel niet bij vragen contact met ons op te nemen.

Hylda Wiarda

Published On: 22 januari 2021

Deel dit bericht

Stel direct een vraag