Insights

AVG en no-deal Brexit – vervolg

Op 4 februari 2019 informeerde ik u over de mogelijke gevolgen voor de AVG in geval van een no-deal Brexit.

Het Verenigd Koninkrijk valt na de Brexit immers niet meer onder de AVG en het land is (nog) niet opgenomen op de lijst van de Europese Commissie van landen met een passend beschermingsniveau. Mijn artikel van 4 februari jl. vindt u hier.

Nu de Brexit datum steeds dichterbij komt, heeft de Europese Data Protection Board op 12 februari jl. een instructiedocument opgesteld voor de doorgifte van persoonsgegevens onder de AVG in geval van een no-deal Brexit. De Data Protection Board is een aparte commissie bestaande uit de hoofden van de toezichthoudende autoriteiten van alle EU-lidstaten.

De hoofdregel bij doorgifte van persoonsgegevens van een EU-lidstaat naar een land buiten de EU is dat een organisatie persoonsgegevens alleen mag doorgeven naar derde-landen met een passend beschermingsniveau. De lijst met landen die een passend beschermingsniveau bieden is zeer beperkt. En in geval van een no-deal Brexit staat vast dat het Verenigd Koninkrijk er in elk geval (nog) niet op staat. Dit betekent dat doorgifte slechts is toegestaan op grond van één van de wettelijke bepalingen uit de AVG.

De Data Protection Board heeft een vijfstappenplan opgesteld die organisaties moeten zetten om zich voor te bereiden op een no-deal Brexit:

  1. Vaststellen bij welke verwerkingsactiviteiten er persoonsgegevens aan het Verenigd Koninkrijk worden doorgegeven;
  2. Bepalen welk instrument voor de doorgifte van persoonsgegeven in uw situatie van toepassing is (dit kunnen dus bijvoorbeeld de in mijn vorige artikel genoemde EU standard contractual clauses zijn);
  3. Ervoor zorgen dat het gekozen instrument voor doorgifte van persoonsgegeven op 30 maart 2019 klaar is voorgebruik;
  4. In uw interne documenten aangeven dat er persoonsgegevens aan het Verenigd Koninkrijk worden doorgegeven;
  5. Uw privacyverklaring aanpassen om de lezers van de nieuwe situatie op de hoogte te stellen.

Voor een verder overzicht van de instructies verwijzen wij naar de tekst van de instructies.

Matthijs Wijling

Published On: 18 februari 2019

Deel dit bericht

Stel direct een vraag