Geen onderdeel van een categorie

Werken bij warm weer: werkgever verplicht om maatregelen te nemen?

Deze week wordt er tropisch weer verwacht in Nederland. Hoge temperaturen kunnen problemen veroorzaken op de werkvloer. Bij warmte vermindert het concentratievermogen van de werknemer, waardoor onder meer de productiviteit afneemt en de kans op een ongeval toeneemt. Is een werkgever gehouden in geval van hitte maatregelen te nemen?

Wat is er in de wet geregeld over werken met hitte?

Op basis van de Arbowet is de werkgever verplicht om effectieve maatregelen te nemen tegen hitte. Er is echter niet vastgelegd onder welke temperatuur werknemers behoren te werken, maar de temperatuur op de werkplek mag niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Een werkgever dient het werk stil te leggen als werken niet langer verantwoord is. Er is echter geen eenduidig antwoord wanneer sprake is van een dusdanig (te) warme werkplek dat het schadelijk is voor de gezondheid van de werknemer. Dat verschilt namelijk per type werk en werkplek, maar ook per type werknemer. In sectoren als de bouw en de agrarische sector zijn overigens wel concrete regels vastgelegd in de cao’s.

Te nemen maatregelen

Indien werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden, moet de werkgever nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is. Het is bovendien ook belangrijk dat een werkgever overlegt met zijn werknemers over eventuele maatregelen. De werkgever moet er alles aan doen om gezondheidsklachten bij werknemers te voorkomen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld de volgende maatregelen nemen:

  • Werknemers adviseren voldoende te blijven drinken en indien nodig extra pauzes in te lassen;
  • Zware lichamelijke inspanning vermijden, verminderen of uitstellen;
  • Werktijd verkorten;
  • Tropenrooster invoeren, waarbij werknemers eerder mogen beginnen en stoppen;
  • Verkoelen door middel van zonwering, ventilatoren en airco;
  • Werknemers die buiten werken UV-beschermende zonnebrandcrème en kleding verstrekken;
  • Minder strikte naleving van geldende kledingvoorschriften.

Werk weigeren

Uit bovenstaande blijkt dan van een werkgever wordt verwacht dat hij de nodige maatregelen treft. Indien een werkgever geen of onvoldoende maatregelen heeft genomen, heeft dat niet zonder meer tot gevolg dat een werknemer het werk mag weigeren. Dat kan slechts onder bepaalde omstandigheden. Er moet sprake zijn van ernstig en onmiddellijk gevaar voor veiligheid en gezondheid en dat de werkgever daar niets aan doet. Ondanks dat het in Nederland zo nu en dan warm kan zijn en werknemers daarvan hinder ondervinden, lopen de temperaturen in de meeste gevallen niet zo hoog op dat sprake is van gevaar voor veiligheid en gezondheid indien de werknemer zou gaan werken. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een werknemer werk weigeren vanwege de hitte.

Matthijs Wijling

Published On: 22 juli 2019

Deel dit bericht

Stel direct een vraag